Voor de werkgever

  Individueel outplacement

Het startpunt is een verkennend gesprek met CETERUS loopbaanadvies en de werkgever en werknemer.

Werkwijze

Vaststelling van de problematiek, doelstelling en het opstellen van een concept outplacement voorstel.
Dan volgt een schriftelijke offerte met richtinggevende producten, looptijd en prijsstelling.
Na ondertekening door alle partijen wordt gestart met het traject.

Outplacement kan via verschillende combinaties van producten worden bereikt:

– Loopbaanonderzoek

Niveau, gedrag en drijfveren, interesse en competentie, persoonlijkheidsscan om de optimale werkomgeving vast te stellen, prestatiemotivatie, niveau van werkstress, leerstijlen, fysieke-, mentale- en sociale belastbaarheid.

De uitkomsten geven de mogelijkheden aan richting werk en werkomgeving.
Na dit onderzoek horen er geen vraagtekens meer te zijn, wel plannen.

– Sollicitatie/presentatietraining

In overleg wordt vast gesteld waar de focus wat betreft nieuwe vaardigheden moet liggen.

–  Netwerktraining

Netwerk vaststellen en uitbreiden. Gebruik maken van warm en koud netwerk.
Uitleg en inzet van ‘social media’, waar nodig.

– Bemiddeling en Plaatsing  (niet als los product in te kopen)

Na vaststelling van de richting waarin geworven gaat worden, volgt bemiddeling naar een passende functie en ondersteuning bij plaatsing.

  Groepsoutplacement in geval van reorganisatie

Het startpunt is een verkennend gesprek met werkgever.

Werkwijze

Duur en inhoud worden in overleg vastgesteld tijdens een vrijblijvend, verkennend gesprek.
Daarna volgt een schriftelijke offerte met richtinggevende producten, looptijd en prijsstelling.

 

 

Training met als onderwerpen:

Verwerking van ontslag en perspectief creëren: empowerment;
In de woorden van Loesje: “het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag”
Waar nodig: hulp bij aanvraag van WW;
Inzicht in de persoonlijke kwaliteiten;
Vaststellen sollicitatierichting;
Sollicitatievaardigheden;
Presentatievaardigheden;
Netwerken.

Optioneel: loopbaanonderzoek (valt buiten de prijsstelling van de training).

Bemiddeling en Plaatsing (niet als los product in te kopen)

Na vaststelling van de richting waarin geworven gaat worden, volgt bemiddeling naar passende functies en ondersteuning bij plaatsing.

  Teambuilding

Het startpunt is een verkennend gesprek met werkgever.

Werkwijze

Vaststelling van de problematiek en doelstelling en het opstellen van een concept teambuilding voorstel.
Dan volgt een schriftelijke offerte met richtinggevende producten, looptijd en prijsstelling.
Na ondertekening door alle partijen wordt gestart met het traject.

Duur: tenminste 3 dagdelen, wil de teambuilding effectief zijn. Verder in overleg vast te stellen.

Met behulp van het onderzoek MDI gedrag en drijfveren worden de individuele waarden van elk teamlid duidelijk. Met deze informatie bouwen we aan:

  • Een beter begrip wat betreft gehanteerd gedrag van elk teamlid.
  • De sterke punten van elk teamlid.
  • De kracht van het team als geheel.
  • Beantwoording van de vraag op welk vlak eventueel versterking binnen het team nodig is en wie dat kan leveren als er bijvoorbeeld aan de aangegeven ontwikkelpunten wordt gewerkt.

Mocht uit deze teambuilding naar voren komen dat er werknemers zijn die individuele coaching kunnen gebruiken wat betreft ontwikkelpunten, kan ik dat als optie aangeven.